Eiichi Tsukiashi

Leader & Director
Eiichi Tsukiashi
Director's Profile

Yuji Takahara

Actor
Yuji TakaharaKentaro Suga

Actor
Kentaro Suga

Kozo Nagamatsu

Sound & Visual Engineer
Kozo NagamatsuMakoto Nakashima

Actor
Makoto NakashimaEiichi Hayami

Actor
Eiichi Hayami

Hisanobu Sato

Mask Craftsman & Actor
Hisanobu SatoKazunari Taniwaki

Actor
Kazunari Taniwaki

中島 謙吾

Actor
Kengo Nakashima
−Guest Helpers−


Narrator
Wataru Taikai